Найновіші методи лікування безпліддя: від гормональної терапії до генетичної інженерії

Безпліддя — це невдача спроб зачаття після одного року регулярного статевого життя без використання контрацептивів. Ця проблема стосується багатьох пар у світі, в тому числі і в Україні. За даними ВООЗ, налічують 22 фактори безплідності у жінок та 18 у чоловіків. Причини безпліддя можуть бути психологічними, фізичними, гормональними, генетичними або поєднуватися між собою. На щастя, сучасна медицина пропонує ряд ефективних методів лікування безпліддя, які дозволяють парам втілити свою мрію про дитину. У цій статті ми розглянемо про найпопулярніші та найперспективніші з них. Найновіші методи лікування безпліддя

Гормональна терапія

Гормональна терапія — це призначення пацієнту або пацієнтці гормональних препаратів для коригування роботи ендокринної системи. Гормони впливають на процеси овуляції у жінок та сперматогенезу у чоловіків, а також на розвиток ембріону та плода. Гормональна терапія може бути застосована як самостійний метод лікування безпліддя або як попередня підготовка до інших методик.

Гормональна терапія може бути призначена у таких випадках:

 1. Наявність порушень менструального циклу у жінок (аменорея, олігоменорея, дисменорея тощо).
 2. Наявність синдрому полікістозних яєчників у жiнок — стан, при якому яйцеклiтини не дозрiвають i не виводяться з яєчникiв.
 3. Наявність гіперпролактинемії — підвищеного рівня гормону пролактину в крові, який пригнічує овуляцію.
 4. Наявність гіпогонадизму — недостатньої функції статевих залоз, що призводить до зниження рівня статевих гормонів та порушення репродуктивних функцій.
 5. Наявність ендометріозу — патологічного росту тканини ендометрія (внутрішнього шару матки) за межами матки, що може утруднювати зачаття та виношування дитини.

Гормональна терапія проводиться під контролем лікаря-репродуктолога, який визначає вид, дозу і тривалість прийому гормональних препаратів. Також необхідний моніторинг фолікулогенезу та росту ендометрія за допомогою ультразвукового дослідження. Гормональна терапія може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Хiрургiчне лiкування

Хiрургiчне лiкування — це метод лiкування безплiддя, при якому використовують хiрургiчнi втручання для виправлення аномалiй або усунення перешкод у репродуктивнiй системi одного з подружжя. Може бути застосоване як самостiйний метод або як допомiжний до iнших методик.

Хiрургiчне лiкування може бути призначене у таких випадках:

 1. Наявнiсть непрохiдностi маткових труб у жiнок — стан, при якому сперматозоїди не можуть долати шлях до яйцеклiтини або оплодотворена яйцеклiтина не може досягти матки. Причинами непрохiдностi можуть бути запальнi процеси, згортки кровi, спайки, полiпи тощо.
 2. Наявнiсть механiчних перешкод на шляху сперматозоїдiв у чоловiкiв — стан, при якому сперма не може вийти з сечовипускного каналу або потрапити в сечовипускний канал. Причинами можуть бути варикоцеле (розширення вен сiм’яного канатика), гiдроцеле (збiльшення об’єму сечового мiхура), фімоз (звуження крайньої плотi), стриктура (звуження) сечовипускного каналу тощо.
 3. Наявність ендометріозу у жінок — патологічний ріст тканини ендометрія (внутрішнього шару матки) за межами матки, що може утруднювати зачаття та виношування дитини.

Хірургічне лікування має за мету повне видалення вогнищ (вузлів) ендометріозу будь-яким з хірургічних методів. Наразі застосовуються:

 • резекція,
 • електрокоагуляція,
 • лазерна вапоризація.

Хірургічне лікування проводиться під загальною або місцевою анестезією і може бути виконане через лапароскопію (малоінвазивна операція через маленькі проколи в черевній порожнині) або лапаротомію (великий розріз на животі). Хірургічне лікування може поліпшити шанси на зачаття, але також може мати певні ускладнення, такі як кровотеча, інфекція, утворення спайок або пошкодження сусідніх органів.

Генетична інженерія

Генетична інженерія — це метод лікування безпліддя, при якому використовують маніпуляції з генами репродуктивних клітин або ембріонів. Вона може бути застосована для виправлення генетичних дефектів, що призводять до безпліддя або спадкових хвороб, або для створення бажаних характеристик у дитини. Генетична інженерія є найновішим і найперспективнішим методом лікування безпліддя, але також найбільш суперечливим і обмеженим з етичних, правових і релігійних поглядів.

Генетична інженерія може бути застосована у таких випадках:

 1. Наявнiсть генетичних порушень у репродуктивних клiтинах одного з подружжя — стан, при якому гени, що вiдповiдають за репродуктивнi функцiї або зачаття дитини, мiстять мутацiї або аномалiї. Причинами можуть бути хромосомнi аберацiї (змiна кiлькостi або структури хромосом), моногеннi захворювання (зумовленi мутацiєю одного гена), полiгеннi захворювання (зумовленi комбiнацiєю мутацiй кiлькох генiв) тощо.
 2. Наявнiсть спадкових хвороб у одного з подружжя або у родинi — стан, при якому iснує ризик передачi дитинi генетично обумовленої хвороби. Причинами можуть бути тi ж самi генетичнi порушення, що призводять до безплiддя, а також iншi хвороби, що не впливають на репродуктивну здатнiсть, але можуть мати негативний вплив на здоров’я та якiсть життя дитини. До таких хвороб належать цистичний фiброз, гемофiлiя, синдром Дауна, синдром Ретта, фенiлкетонурiя та iншi.
 3. Бажання створити дитину з певними характеристиками — стан, при якому батьки хочуть вплинути на зовнішність, темперамент, інтелект, таланти або інші риси своєї майбутньої дитини. Причинами можуть бути особисті смаки, соціальний тиск, мода, естетика, релігія або інші мотиви.

Генетична інженерія використовує різні технології для зміни генетичного матеріалу репродуктивних клітин або ембріонів. До таких технологій належать:

 • Генна терапія — введення зовнішнього гена в клітину для виправлення генетичного дефекту або надання нової функції.
 • Генне видалення — вирізання небажаного гена з клітини за допомогою спеціальних ферментів.
 • Генне редагування — зміна послідовності нуклеотидів у гені для зміни його функції або експресії.
 • Генне перемикання — увімкнення або вимкнення певного гена за допомогою хемічних речовин або світла.
 • Генне додавання — додавання нового гена в клітину для надання нової функції або покращення існуючої.

Генетична інженерія може мати позитивні наслідки для лікування безпліддя, такі як:

 • Запобігання передачі спадкових хвороб дитини.
 • Забезпечення сумісності між донором і реципієнтом при пересадці органів або тканин.
 • Збереження багатства генетичного розмаїття людства.
 • Задоволення бажань батьків щодо характеристик своєї дитини.

Однак генетична інженерія також може мати негативні наслідки для лікування безпліддя, такі як:

 • Ризик пошкодження генетичного матеріалу або створення небажаних мутацій.
 • Ризик порушення етичних, правових і релігійних принципів щодо поваги до життя і людської гідності.
 • Ризик створення соціальної нерівності, дискримінації або конфліктів між людьми з редагованими і нередагованими генами.
 • Ризик втрати природної еволюції, балансу і гармонії людства.

Таким чином, генетична iнженерiя є перспективним, але суперечливим методом лiкування безплiддя, який потребує обережного i вiдповiдального застосування. Батьки, якi хочуть скористатися цим методом, повиннi бути свiдомi всiх можливих ризикiв i наслiдкiв для себе i своєї дитини. Вони також повиннi дотримуватися всiх законодавчих i етичних норм, що регулюють застосування генетичної iнженерiї в медицинi. Генетична iнженерiя не є панацеєю вiд безплiддя, а лише одним з можливих варiантiв розв’язання проблеми.

В цілому, в кожному випадку потрiбно враховувати iндивiдуальнi особливостi пари, їхнє бажання i готовнiсть до батькiвства, а також iснуючi альтернативи лiкування безплiддя.

Оценить статью
Добавить комментарий